เกี่ยวกับเรา

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการผ่านเว็บไซต์
ลงคะแนนโหวต
ผลโหวต
ดีมาก [ 12 คะเเนน ]
93%
ดี [ 1 คะเเนน ]
8%
ปานกลาง [ 0 คะเเนน ]
0%
เฉยๆ [ 0 คะเเนน ]
0%