เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ egp

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บห-215 เชียงราย ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงหอประชุมหมู่บ้าน บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศปรับอากาศชั้น 1 พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรสตรีตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองหลงเมือง ตอน 3 ตั้งแต่หน้าบ้านนายตอ จันยอด ถึง ปากทางเข้าบ่อปลา (ฟิชชิ่งฮัด) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 e-bidding

ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ในเขตบริการของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 โรงเรียน ช่วงปิดภาคเรียน 2/25652565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแปลงเพาะ 3 (บ้านนายสามหล้า หน้าประตูบ่อขยะ) บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด (ระบบร่องระบายน้ำไร้ท่อ) ภายในหมู่บ้าน บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างราวกันตก ซอย 10 บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 (ระยะที่ 1) บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาจัดทำ อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำ อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้สำหรับรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-5831 เชียงราย ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำ (บริการประชาชน) สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 e-bidding

ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมแกนนำการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน/ชุมชน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-5831 เชียงราย ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมา เครื่องเสียง เต้นท์ ไฟส่องสว่างพร้อมเต้าเสียบ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการจัดงานนิทรรศการพระเครื่องและของดีเมืองเชียงแสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านเชียงแสนน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบน้ำพุบริเวณช้างงู บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบรวก ประจำไตรมาสที่ 1 /2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565 (ไตรมาสที่ 1) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 180 นิ้ว จำนวน 1 จอ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำรถราง นำเที่ยว จำนวน 1 คัน เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องทำงาน ชั้น 1 อาคารหอประชุมสามเหลี่ยมทองคำ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565 e-bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสักหางเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 e-bidding

จ้างเหมาจัดสถานที่ในการจัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟวันออกพรรษา บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบปิด ซอย 3 บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 e-bidding

ประกวดราคาซื้อติดตั้งไฟฟ้ากิ่งสาธารณะภายในหมู่บ้าน (Sola cell) บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 e-bidding

ซื้อรถจักรยานยนต์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 76 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชีียงราย จำนวน 3 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 10 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำความสะอาดผ้าม่าน จำนวน 2 ห้อง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการแม่บ้าน บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน ในเขตบริการของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อโครงการซื้อวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูป) ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายรูป) ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 5 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 11 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนในเขตบริการเทศบาลตำบลเวียง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 11 วัน)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 วัน

ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (จำนวน 21 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียน ในเขตบริการเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (จำนวน 21)วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนในเขตบริการ ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (จำนวน 16 วัน)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 วัน

ซื้ออาหารเสริมนม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (จำนวน 16 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองหลงเมือง (แยกซ้าย ซอยเข้าบ้าน นายหิรัญ คิงคำ) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 ตอน 2 (บ้านนายเงิน) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอย 1 บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสับวัชพืช) ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565 e-bidding

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11/2 บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไร้ท่อ ซอยนายจันทร์ เชื่อม ซอย 24 บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จุดเช็คอินตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) สำหรับพนักงานและเพื่อบริการประชาชน (งานเทศกิจ) ประจำเดือน มีนาคม-กันยายน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 e-bidding

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาล Valentineday ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค-7726 เชียงราย ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565 e-bidding

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย 1 บ้านเชียงแสนน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมารถบรรทุก สำหรับใช้ขนส่งวัสดุกากยางมะตอย จากทางหลวงหมายเลข 1016 ตอน กิ่วพร้าว - เชียงแสน กม.17+477 RT. มายังสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง, บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 และบ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 15 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอื่น ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ กองการช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อชุดตรวจโควิด - 19 แบบ antigen repid test kit ตามโครงการเทศบาลร่วมใจต้านภัยโควิด 19 ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจาเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 (ฝั่งโขงวิว) บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ (จากบ้านนายกมล สามสุข) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน ซอย 10 บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่องแล้ง เชื่อม ซอยหนองท่าล้อ บ้านป่าสักหางเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 เชื่อม ซอย 3/2 บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาจัดทำขบวนประเพณีลอยกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (บ้านสบรวก) ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) เพื่อใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) เพื่อใช้สำหรับห้องเลขาฯ นายกเทศมนตรีตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าม่านพร้อมวัสดุอุปกรณ์และติดตั้ง) จำนวน 5 รายการ ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อถุงยังชีพ กรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 87 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11/1 บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด ซอยข้างวัดพระธาตุผาเงา บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ. 121 ? 26 ซอยหนองปลาค้าว บ้านป่าสักหางเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง กว้าง 5 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงห้องทำงานหัวหน้าสำนักปลัด และห้องเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอเชียงแสน) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอเชียงแสน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย 6 - 3 บ้านป่าสักหางเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมหลังคาบริเวณสุสาน บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 e-bidding

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กรอบใส่บัตรพนักงาน พร้อมสายคล้องคอ) ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 100 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ หินคลุก เกรด C สำหรับใช้ปรับทางสัญจรที่เป็นโคลนและเป็นหลุมเป็นบ่อ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง