ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ egp

ซื้อถุงยังชีพ กรณีเกิดโรคระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 87 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11/1 บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปิด ซอยข้างวัดพระธาตุผาเงา บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ. 121 ? 26 ซอยหนองปลาค้าว บ้านป่าสักหางเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง กว้าง 5 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงห้องทำงานหัวหน้าสำนักปลัด และห้องเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอเชียงแสน) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ (อำเภอเชียงแสน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย 6 - 3 บ้านป่าสักหางเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมหลังคาบริเวณสุสาน บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 e-bidding

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กรอบใส่บัตรพนักงาน พร้อมสายคล้องคอ) ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จำนวน 100 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ หินคลุก เกรด C สำหรับใช้ปรับทางสัญจรที่เป็นโคลนและเป็นหลุมเป็นบ่อ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง