เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น สิงหาคม 2562

หน่วยตรวจสอบภายใน/คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น สิงหาคม 2562 พิมพ์ย้อนกลับ