เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

เทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลเวียง

(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวียงเรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2565

เทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลเวียง/(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวียงเรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2565 พิมพ์ย้อนกลับ