เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลเวียง

659 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

โทร. 053-650803 โทรสาร 053-650803 ต่อ 18

สายด่วน โทร.086-4392628

E-mail : wiangcenter@gmail.com , 6570803@dla.go.th

ติดต่อสอบถาม