เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ประกาศต่างๆ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.17 น. , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาด ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 19.02 น. , เปิดอ่าน 146 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ขายทอดตลาดซากทรัพย์สิน ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 11.04 น. , เปิดอ่าน 286 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.23 น. , เปิดอ่าน 69 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 15.41 น. , เปิดอ่าน 148 ครั้ง
ย้อนกลับ