เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ประกาศราคากลาง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ซอย 24 ตอน 2 (นายจันทร์ ยาวิชัย) รหัสสายทาง ชร.ถ.121-114 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 197.00 เมตร หรือค

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 11.24 น. , เปิดอ่าน 27 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองหลงเมือง ตอน 3 ตั้งแต่หน้าบ้านนายตอ จันยอด ถึง ปากทางเข้าบ่อปลา (ฟิชชิ่งฮัด) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 16.04 น. , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ (บริการประชาชน) สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.52 น. , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสมางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.121-32 ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้านจอมกิตติ ตำบลเวียง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 14.56 น. , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานชั้น 1 อาคารหอประชุมสามเหลี่ยมทองคำ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.38 น. , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสักหางเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.50 น. , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบปิด ซอย 3 บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2565 เวลา 10.59 น. , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งสาธารณะภายในหมู่บ้าน (Sola cell) บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.41 น. , เปิดอ่าน 22 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2565 เวลา 16.20 น. , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.16 น. , เปิดอ่าน 82 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน ซอย 10 บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.15 น. , เปิดอ่าน 102 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 (ฝั่งโขงวิว) บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.10 น. , เปิดอ่าน 142 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่องแล้ง เชื่อม ซอยหนองท่าล้อ บ้านป่าสักหางเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 14.19 น. , เปิดอ่าน 96 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 เชื่อม ซอย 3/2 บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 14.17 น. , เปิดอ่าน 82 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. , เปิดอ่าน 80 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ (จากบ้านนายกมล สามสุข) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 14.04 น. , เปิดอ่าน 79 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าสักหางเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.13 น. , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงสี บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.07 น. , เปิดอ่าน 124 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโดมหลังคาบริเวณสุสาน บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 14.01 น. , เปิดอ่าน 34 ครั้ง
ย้อนกลับ