เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ประกาศราคากลาง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 121-03 ซอย 11 - ท่าน้ำเมียนมา หมู่ที่ 4 บ้านวังลาว ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6/1 บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 15.39 น. , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 25 ตอน 2 และแยกไปบ้านนายยรรยง ดวงสนิท (อ้ายหนุ่ม) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2567 เวลา 15.45 น. , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.40 น. , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 16.24 น. , เปิดอ่าน 42 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนาง อินต๊ะวิชัย บ้านป่าสักหางเวีย หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 14.43 น. , เปิดอ่าน 66 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 15.47 น. , เปิดอ่าน 66 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ซอย 24 ตอน 2 (นายจันทร์ ยาวิชัย) รหัสสายทาง ชร.ถ.121-114 กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 197.00 เมตร หรือค

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 11.24 น. , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองหลงเมือง ตอน 3 ตั้งแต่หน้าบ้านนายตอ จันยอด ถึง ปากทางเข้าบ่อปลา (ฟิชชิ่งฮัด) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 16.04 น. , เปิดอ่าน 114 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ (บริการประชาชน) สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.52 น. , เปิดอ่าน 107 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสมางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.121-32 ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้านจอมกิตติ ตำบลเวียง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 14.56 น. , เปิดอ่าน 92 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานชั้น 1 อาคารหอประชุมสามเหลี่ยมทองคำ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.38 น. , เปิดอ่าน 132 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสักหางเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.50 น. , เปิดอ่าน 119 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบปิด ซอย 3 บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2565 เวลา 10.59 น. , เปิดอ่าน 88 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งสาธารณะภายในหมู่บ้าน (Sola cell) บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 13.41 น. , เปิดอ่าน 83 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2565 เวลา 16.20 น. , เปิดอ่าน 90 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.16 น. , เปิดอ่าน 175 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน ซอย 10 บ้านวังลาว หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.15 น. , เปิดอ่าน 146 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 (ฝั่งโขงวิว) บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.10 น. , เปิดอ่าน 194 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่องแล้ง เชื่อม ซอยหนองท่าล้อ บ้านป่าสักหางเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 14.19 น. , เปิดอ่าน 140 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 เชื่อม ซอย 3/2 บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 14.17 น. , เปิดอ่าน 183 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. , เปิดอ่าน 132 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ (จากบ้านนายกมล สามสุข) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 14.04 น. , เปิดอ่าน 126 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าสักหางเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.13 น. , เปิดอ่าน 140 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงสี บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.07 น. , เปิดอ่าน 174 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโดมหลังคาบริเวณสุสาน บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 14.01 น. , เปิดอ่าน 91 ครั้ง
ย้อนกลับ