ประกาศราคากลาง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. , เปิดอ่าน 2 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าสักหางเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.13 น. , เปิดอ่าน 2 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงสี บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 11.07 น. , เปิดอ่าน 2 ครั้ง
ย้อนกลับ