เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ประกาศเชิญชวน

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 121-03 ซอย 11 - ท่าน้ำเมียนมา ฯ หมู่ที่ 4 บ้านวังลาว ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.55 น. , เปิดอ่าน 38 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 25 ตอน 2 และแยกไปบ้านนายยรรยง ดวงสนิท (อ้ายหนุ่ม) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 16.28 น. , เปิดอ่าน 34 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 16.22 น. , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 15.25 น. , เปิดอ่าน 58 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.41 น. , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2566 เวลา 15.38 น. , เปิดอ่าน 81 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนาง อินต๊ะวิชัย บ้านป่าสักหางเวีย หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2566 เวลา 15.36 น. , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้งก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางนาง อินต๊ะวิชัย บ้านป่าสักหางเวีย หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.17 น. , เปิดอ่าน 85 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ ๑ ซอย ๒๔ ตอน ๒ (นายจันทร์ ยาวิชัย) รหัสสายทาง ชร.ถ.๑๒๑-๑๑๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๗.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 16.20 น. , เปิดอ่าน 96 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองหลงเมือง ตอน 3 ตั้งแต่หน้าบ้านนายตอ จันยอด ถึงปากทางเข้าบ่อปลา (ฟิชชิ่งฮัด) บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหว

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 16.10 น. , เปิดอ่าน 98 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ (บริการประชาชน) สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. , เปิดอ่าน 91 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสมางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.121-32 ซอย 5 หมู่ที่ 6 บ้านจอมกิตติ ตำบลเวียง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,110 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 15.03 น. , เปิดอ่าน 178 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานชั้น 1 อาคารหอประชุมสามเหลี่ยมทองคำ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2565 เวลา 02.41 น. , เปิดอ่าน 105 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านป่าสักหางเวียง หมู่ที่ 9 ตำบลเวียง อำเภอเชียงงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 15.48 น. , เปิดอ่าน 76 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบปิด ซอย 3 บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. , เปิดอ่าน 44 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งไฟฟ้ากิ่งสาธารณะภายในหมู่บ้าน (Sola cell) บ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 11.06 น. , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบริเวณลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565 เวลา 15.26 น. , เปิดอ่าน 107 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.24 น. , เปิดอ่าน 105 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.22 น. , เปิดอ่าน 102 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมหลังคา บริเวณสุสาน บ้านสบคำ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 14.11 น. , เปิดอ่าน 81 ครั้ง
ย้อนกลับ