เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 4)

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 15.15 น. , เปิดอ่าน 21 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2565 เวลา 15.21 น. , เปิดอ่าน 8 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2565 เวลา 15.20 น. , เปิดอ่าน 12 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2565 เวลา 15.18 น. , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 10.41 น. , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.53 น. , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.57 น. , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2565 เวลา 10.58 น. , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.58 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.59 น. , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565 เวลา 10.23 น. , เปิดอ่าน 83 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2565 เวลา 09.59 น. , เปิดอ่าน 87 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.25 น. , เปิดอ่าน 72 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องประกาศรายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2565 เวลา 15.19 น. , เปิดอ่าน 76 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 เวลา 15.16 น. , เปิดอ่าน 81 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 เวลา 11.22 น. , เปิดอ่าน 76 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2564 เวลา 09.57 น. , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.03 น. , เปิดอ่าน 96 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.12 น. , เปิดอ่าน 97 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.11 น. , เปิดอ่าน 122 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 17.41 น. , เปิดอ่าน 79 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564 เวลา 16.31 น. , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

ประกาศผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 เวลา 15.56 น. , เปิดอ่าน 160 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.31 น. , เปิดอ่าน 74 ครั้ง

ประกาศผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564 เวลา 17.46 น. , เปิดอ่าน 330 ครั้ง

ประกาศผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564 เวลา 16.54 น. , เปิดอ่าน 181 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. , เปิดอ่าน 77 ครั้ง
ย้อนกลับ