เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศรายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566)

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567 เวลา 17.08 น. , เปิดอ่าน 29 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศรายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566)

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567 เวลา 17.07 น. , เปิดอ่าน 25 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศรายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองช่าง เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566)

เมื่อวันที่ 09 มกราคม 2567 เวลา 17.06 น. , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2566)

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2567 เวลา 17.08 น. , เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2567 เวลา 16.58 น. , เปิดอ่าน 18 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 16.57 น. , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.57 น. , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศรายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2566)

เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2566 เวลา 15.49 น. , เปิดอ่าน 51 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2566 เวลา 15.39 น. , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2566 เวลา 12.48 น. , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 10.37 น. , เปิดอ่าน 32 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 12.44 น. , เปิดอ่าน 55 ครั้ง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2566)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.55 น. , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.36 น. , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศรายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2566)

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.55 น. , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.49 น. , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2566 เวลา 16.49 น. , เปิดอ่าน 53 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศรายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2566)

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2566 เวลา 16.47 น. , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30 น. , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.59 น. , เปิดอ่าน 42 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2566)

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 16.05 น. , เปิดอ่าน 38 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2566 เวลา 13.38 น. , เปิดอ่าน 58 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2566 เวลา 11.59 น. , เปิดอ่าน 67 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.27 น. , เปิดอ่าน 61 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศรายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2566 เวลา 14.29 น. , เปิดอ่าน 70 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม -ธันวาคม พ.ศ.2565)

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2566 เวลา 11.15 น. , เปิดอ่าน 50 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2566 เวลา 11.08 น. , เปิดอ่าน 64 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2565 เวลา 10.44 น. , เปิดอ่าน 68 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.42 น. , เปิดอ่าน 71 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 4)

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 15.15 น. , เปิดอ่าน 83 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 3)

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2565 เวลา 15.21 น. , เปิดอ่าน 127 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2565 เวลา 15.20 น. , เปิดอ่าน 116 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2565 เวลา 15.18 น. , เปิดอ่าน 105 ครั้ง

รายงานผลการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 เวลา 10.38 น. , เปิดอ่าน 91 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2565 เวลา 10.14 น. , เปิดอ่าน 123 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2565 เวลา 10.07 น. , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2565 เวลา 10.41 น. , เปิดอ่าน 98 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.53 น. , เปิดอ่าน 49 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.57 น. , เปิดอ่าน 46 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 08 มิถุนายน 2565 เวลา 10.58 น. , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.58 น. , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.59 น. , เปิดอ่าน 141 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565 เวลา 10.23 น. , เปิดอ่าน 184 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2565 เวลา 09.59 น. , เปิดอ่าน 132 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.25 น. , เปิดอ่าน 117 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องประกาศรายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2565 เวลา 15.19 น. , เปิดอ่าน 124 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 เวลา 15.16 น. , เปิดอ่าน 129 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 เวลา 11.22 น. , เปิดอ่าน 119 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2564 เวลา 09.57 น. , เปิดอ่าน 110 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.03 น. , เปิดอ่าน 153 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.12 น. , เปิดอ่าน 134 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.11 น. , เปิดอ่าน 199 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 17.41 น. , เปิดอ่าน 128 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564 เวลา 16.31 น. , เปิดอ่าน 102 ครั้ง

ประกาศผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 เวลา 15.56 น. , เปิดอ่าน 219 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.31 น. , เปิดอ่าน 111 ครั้ง

ประกาศผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564 เวลา 17.46 น. , เปิดอ่าน 378 ครั้ง

ประกาศผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564 เวลา 16.54 น. , เปิดอ่าน 227 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. , เปิดอ่าน 118 ครั้ง
ย้อนกลับ