สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 17.41 น. , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

ประกาศผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 เวลา 15.56 น. , เปิดอ่าน 66 ครั้ง

ประกาศผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564 เวลา 17.46 น. , เปิดอ่าน 64 ครั้ง

ประกาศผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564 เวลา 16.54 น. , เปิดอ่าน 89 ครั้ง
ย้อนกลับ