สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.59 น. , เปิดอ่าน 69 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565 เวลา 10.23 น. , เปิดอ่าน 62 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2565 เวลา 09.59 น. , เปิดอ่าน 64 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.25 น. , เปิดอ่าน 43 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่องประกาศรายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 05 มกราคม 2565 เวลา 15.19 น. , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 เวลา 15.16 น. , เปิดอ่าน 61 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 เวลา 11.22 น. , เปิดอ่าน 52 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2564 เวลา 09.57 น. , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.03 น. , เปิดอ่าน 71 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.12 น. , เปิดอ่าน 77 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.11 น. , เปิดอ่าน 102 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 17.41 น. , เปิดอ่าน 60 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564 เวลา 16.31 น. , เปิดอ่าน 33 ครั้ง

ประกาศผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564 เวลา 15.56 น. , เปิดอ่าน 145 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศปรับปรุงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 16.31 น. , เปิดอ่าน 60 ครั้ง

ประกาศผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564 เวลา 17.46 น. , เปิดอ่าน 310 ครั้ง

ประกาศผลข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 ของ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 02 สิงหาคม 2564 เวลา 16.54 น. , เปิดอ่าน 167 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. , เปิดอ่าน 63 ครั้ง
ย้อนกลับ