การเงินและการคลัง

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.36 น. , เปิดอ่าน 6 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2

เมื่อวันที่ 06 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.34 น. , เปิดอ่าน 9 ครั้ง

รายงานการเงินงบเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.19 น. , เปิดอ่าน 6 ครั้ง

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2565 เวลา 11.16 น. , เปิดอ่าน 8 ครั้ง

รายงานงบเดือน ประจำเดือน เม.ย.65

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.14 น. , เปิดอ่าน 6 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ปิดประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565 เวลา 16.20 น. , เปิดอ่าน 36 ครั้ง

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2565 เวลา 14.33 น. , เปิดอ่าน 30 ครั้ง

รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565 เวลา 15.28 น. , เปิดอ่าน 19 ครั้ง

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)

เมื่อวันที่ 04 เมษายน 2565 เวลา 14.42 น. , เปิดอ่าน 35 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.20 น. , เปิดอ่าน 28 ครั้ง

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2565 เวลา 14.35 น. , เปิดอ่าน 14 ครั้ง

รายงานงบประจำเดือน มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.26 น. , เปิดอ่าน 13 ครั้ง

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับแก้ไข)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.18 น. , เปิดอ่าน 40 ครั้ง

งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆประจำไตรมาสที่ 1

เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2565 เวลา 10.27 น. , เปิดอ่าน 31 ครั้ง

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2565 เวลา 14.36 น. , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 17.20 น. , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

รายงานการเงินงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปี 2564

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 16.07 น. , เปิดอ่าน 47 ครั้ง

รายงานงบประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2564 เวลา 15.25 น. , เปิดอ่าน 11 ครั้ง

ประกาศรายงานการรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.05 น. , เปิดอ่าน 54 ครั้ง

แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1

เมื่อวันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.26 น. , เปิดอ่าน 61 ครั้ง

รายงานงบประจำเดือน ตุลาคม 2564

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.22 น. , เปิดอ่าน 16 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.44 น. , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564

เมื่อวันที่ 06 กันยายน 2564 เวลา 11.52 น. , เปิดอ่าน 50 ครั้ง

รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564 เวลา 15.27 น. , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.40 น. , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4

เมื่อวันที่ 05 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.41 น. , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2

เมื่อวันที่ 09 เมษายน 2564 เวลา 09.38 น. , เปิดอ่าน 3 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 3)

เมื่อวันที่ 02 มีนาคม 2564 เวลา 09.39 น. , เปิดอ่าน 3 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ปรับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.51 น. , เปิดอ่าน 3 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.32 น. , เปิดอ่าน 3 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.06 น. , เปิดอ่าน 3 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ปรับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรามาสที่ 1 (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.20 น. , เปิดอ่าน 4 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.02 น. , เปิดอ่าน 3 ครั้ง
ย้อนกลับ