เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

เกี่ยวกับเรา

E-Serviceเก็บขนขยะครั้งคราว

E-Serviceเก็บขนขยะครั้งคราว

 

E-Serviceบริการเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง/กิ่งไม้ ขยะมูลฝอยเป็นครั้งคราว

 

ประชาสัมพันธ์ การเก็บมูลฝอยประเภทวัสดุก่อสร้าง / กิ่งไม้
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียง

 

ด้วยปัจจุบันในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน มีขยะประเภทวัสดุก่อสร้าง และกิ่งไม้จากการตัดกิ่งไม้ในอาคารพักอาศัย เป็นจำนวนมาก ซึ่งขยะดังกล่าว เทศบาลไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บพร้อมขยะมูลฝอยทั่วไปได้ ทั้งนี้จะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องกลในรถบรรทุกขยะได้ 

          ดังนั้น หากครัวเรือน หรือบริษัทห้างร้านใด มีขยะประเภท วัสดุก่อสร้าง หรือกิ่งไม้ จะให้เทศบาลทำการจัดเก็บเป็นครั้งคราว ขอให้ท่านยื่นคำร้องให้เทศบาลดำเนินการให้ โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราค่าเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว ขั้นต่ำครั้งละ 150 บาท หากขยะมีปริมาตรเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร จะเสียอีก ลบ.ม.ละ 150 บาท โดยท่านสามารถแจ้งรายละเอียด และโทร.สอบถามได้ที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-5365-0803 และสามารถ DOWNLOAD คำร้องได้จากเว็บไซต์นี้ 

 *อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง การเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2555 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555

 DOWNLOAD คำร้องทั่วไป
https://forms.gle/i2yzCYMyk1LSD5tv6

 หรือ สแกน QR-Code

 

กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการ ยื่นคำร้องออนไลน์ เก็บขนขยะเป็นครั้งคราว  

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลเวียง โทร. 0-5365-0803 สายด่วน 24 ชั่วโมง 08 6439 2628

 

 หากไม่ได้แจ้งผลตอบรับการให้บริการหรือข้อขัดข้องที่ไม่สามารถดำเนินการได้
สามารถโทรศัพท์แจ้งสอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 086 439 2628