เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลกิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของเทศบาลตำบลเวียง วงรอบการปฏิบัติงาน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/รายงานผลกิจกรรมยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของเทศบาลตำบลเวียง วงรอบการปฏิบัติงาน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พิมพ์ย้อนกลับ