เทศบาลตำบลเวียง ขอเชิญผู้ที่มีทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายจะต้องชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ มกราคม - กุมภาพันธ์ ภาษีป้าย มกราคม - มีนาคม ภาษับำรุงท้องที่ มกราคม - เมษายน
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข่าวประกาศ
วันที่เพิ่ม
14 มกราคม 2558
07 มกราคม 2558
07 มกราคม 2558
26 ธันวาคม 2557
26 ธันวาคม 2557
26 ธันวาคม 2557
15 ธันวาคม 2557
15 ธันวาคม 2557
09 ธันวาคม 2557
21 ตุลาคม 2557
21 ตุลาคม 2557
21 ตุลาคม 2557
14 สิงหาคม 2557
14 สิงหาคม 2557
10 กรกฎาคม 2557
10 กรกฎาคม 2557
21 พฤษภาคม 2557
07 พฤษภาคม 2557
04 พฤษภาคม 2557
27 กุมภาพันธ์ 2557
27 กุมภาพันธ์ 2557
27 กุมภาพันธ์ 2557
27 กุมภาพันธ์ 2557
20 กุมภาพันธ์ 2557
27 มกราคม 2557
27 มกราคม 2557
16 ธันวาคม 2556
13 พฤศจิกายน 2556
13 พฤศจิกายน 2556
01 พฤศจิกายน 2556
12 กันยายน 2556
12 กันยายน 2556
04 กันยายน 2556
08 สิงหาคม 2556
03 กรกฎาคม 2556
03 กรกฎาคม 2556
03 กรกฎาคม 2556
03 กรกฎาคม 2556
03 กรกฎาคม 2556
17 เมษายน 2556
17 เมษายน 2556
22 มีนาคม 2556
22 มีนาคม 2556
04 มีนาคม 2556
04 มีนาคม 2556
10 มกราคม 2556
15 ตุลาคม 2555
31 สิงหาคม 2555
14 สิงหาคม 2555
31 กรกฎาคม 2555
31 กรกฎาคม 2555
20 กรกฎาคม 2555
02 กรกฎาคม 2555
27 มิถุนายน 2555
27 มิถุนายน 2555
27 มิถุนายน 2555
27 มิถุนายน 2555
08 มิถุนายน 2555
05 มิถุนายน 2555
01 มิถุนายน 2555
03 มิถุนายน 2554
31 พฤษภาคม 2554
30 พฤษภาคม 2554
30 พฤษภาคม 2554
30 พฤษภาคม 2554
09 พฤษภาคม 2554
09 พฤษภาคม 2554
09 พฤษภาคม 2554
09 พฤษภาคม 2554
09 พฤษภาคม 2554
09 พฤษภาคม 2554
09 พฤษภาคม 2554
04 มีนาคม 2554
04 มีนาคม 2554
04 มีนาคม 2554
23 สิงหาคม 2553
23 สิงหาคม 2553
23 สิงหาคม 2553
29 มีนาคม 2553
23 มีนาคม 2553
04 มีนาคม 2553
29 มกราคม 2553
29 มกราคม 2553
29 มกราคม 2553
09 พฤศจิกายน 2552
18 สิงหาคม 2552
22 กรกฎาคม 2552
17 กรกฎาคม 2552
17 กรกฎาคม 2552
17 กรกฎาคม 2552
30 มิถุนายน 2552
29 มิถุนายน 2552
18 มิถุนายน 2552
1 มิถุนายน 2552
25 พฤษภาคม 2552
23 พฤษภาคม 2552
23 พฤษภาคม 2552
23 พฤษภาคม 2552
23 พฤษภาคม 2552
23 พฤษภาคม 2552
23 พฤษภาคม 2552